Bodelning och arvskiften

Bodelning och arvskiften

Bodelning vid dödsfall är en fördelning mellan makars eller sambors egendom som skall ske vid äktenskapets eller samboförhållandets upplösning. Handlingen kan upprättas först när bouppteckningen har registrerats.

Ofta föregås en bodelning eller ett arvskifte av en förvaltning av ett dödsbo. Ofta kan det bli en fördel att anlita oss som neutral part för förvaltningen.

Vi kan även hjälpa dig som vill ha hjälp med bodelning i livstid. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Arvskifte är en fördelning av arv mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte måste vara skriftligt. Med rätt råd från början till slut kan ibland också eventuella skatter undvikas.

Våra boutredare har dokumenterad kunskap (auktorisation SBF) samt ansvarsförsäkring.

Kontakta oss

Off