Boutredning

Boutredning

Boutredning
Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Att utreda ett dödsboet är viktigt och kräver ofta större insatser än vad man som privatperson kan eller vill bistå med.

Hos oss finns den specialistkunskap som ni behöver.

Dödsboförvaltning
Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Brist i boet
När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör eller lämna över ärendet till Oss så tar Vi hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Det är en trygghet att anlita en auktoriserad begravningsbyrå för bouppteckningen. Våra boutredare har dokumenterad kunskap samt ansvarsförsäkring.

Off