Personalen

Personalen

Daniel
Daniel

Daniel Timén, Jurist och Auktoriserad Boutredare med mångårig erfarenhet av familjejuridik, tillsammans med flertalet angränsande områden inom boutredningar. Av domstol förordnad boutredningsman och skiftesman. Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon 08-550 303 37,
Direkt: 08-554 244 94
daniel.timen@sodertaljejuridik.se

Michael
Michael

Micael Hamberg, Boutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon 08-550 303 37,
Direkt: 08-554 244 96
micael@sodertaljebegravningsbyra.se

Rebecca
Rebecca

Rebecca JarméusBoutredare, Godkänd bouppteckningsförrättare (SBF). Specialisering ekonomisk familjerätt.

Telefon 08-550 303 37,

Direkt: 08-554 244 94,

08-554 244 97

rebecca.jarmeus@sodertaljejuridik.se

Jessica Figueroa Renström
Jessica Figueroa Renström

Jessica Figueroa Renström, Boutredningssekreterare

Telefon 08-550 303 37

jessica@sodertaljebegravningsbyra.se

Off