Bodelning

Bodelning

Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap. Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna.

Eventuell enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna.

Vi hjälper till med rådgivning angående bodelning under äktenskap eller efter äktenskap.

Off